Todos os grupos políticos están a favor de autorizar o sacrificio na explotación de aves.

O día 25 de marzo todos os grupos do Congreso dos Deputados aprobaron pedirlle ao governo a retirada da norma que prohibe a comercialización de aves sacrificadas na propia explotación.
Como xa informamos noutras ocasións, España é o único país de toda europa que prohibe esta comercialización, sendo un grave perxuízo para os pequenos produtores.
Sorprendentemente a propia Unión Europea está a potenciar a comercialización dos pequenos produtores, pero en España chocamos coas trabas existentes. (Insistimos en que é o único país europeo no que sucede esta prohibición cando a propia normativa europea o autoriza).
Agora que todos os partidos políticos están de acordo, despois de que organizacións coma a nosa, leve anos propoñendo medidas para mellorar a comercialización, esperemos que os diferentes governos actúen en consecuencia, permitindo que os pequenos produtores avícolas podamos competir en igualdade de condicións que os nosos veciños europeos.