Criadores da comarca do Deza no Xornal Faro de Vigo

O xornal Faro de Vigo ben de informar, o pasado xoves 6 de xuño, da produción artesanal coa Galiña de Mos, en especial sobre a comercialización dos ovos a partir da nosa raza autóctona desde explotacións artesanais. Pódese consultar esta interesante reportaxe no seguinte enlace: "Huevos con marchamo de corral auténtico"