Asamblea Xeral de Avimós.

O venres 26 de maio, celebrouse no Pazo de Fontefiz a Asamblea Xeral de Avimós.
Celebráronse eleccións quedando constituída a seguinte Xunta Directiva.PRESIDENTE: FRANCISCO JOSÉ MONASTERIO SOLVEIRA, de Vilalba.
VICEPRESIDENTE: JOSÉ ZAPATA SÁNCHEZ, de Castro de Rei.
SECRETARIA: MARÍA JOSÉ CASTRO ABONJO, de Vila de Cruces.
TESOREIRA: MARÍA REBECA YÁÑEZ CANDAMIL, de Ortigueira.
VOCAL 1º: VICTOR AMABLE FONTÁN ÁLVAREZ, de A Estrada.
VOCAL 2º: RAMÓN VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, de Monforte de Lemos.
VOCAL 3º: CÁNDIDO LÓPEZ BLANCO, de Ourense.
VOCAL 4º: ROBERTO RAPOSO DÍAZ , de Pedrafita do Cebreiro.