Un estudo indica que as galiñas que se aparean con moitos machos teñen poliños máis resistentes.

Un estudo indica que as galiñas que se aparean con moitos machos, obteñen poliños con máis calidade xenética. Neste estudo feito pola Universidade de East Anglia, no Reino Unido, indícase que as galiñas que se xuntan con varios machos, mediante un mecanismo interno, seleccionan o seme dos diferentes galos que é máis diferente xeneticamente e polo tanto, os polos serán mellores tendo en conta o aspecto xenético, e polo tanto máis fortes.
Desta maneira, cando apareamos un lote de galos e galiñas que naceron do mesmo lote de reprodutores e polo tanto, son medios irmáns, sería unha boa estratexia que existiran varios galos no lote de cría, xa que desta maneira cada galiña seleccionaría o seme que menos características consanguíneas tiveran.
Máis información: Colvet.