Consulta sobre o papel da agricultura familiar na UE

A Comisión Europea ven de poñer en marcha unha consulta sobre o papel da agricultura familiar, co fin de analizar os retos e as prioridades para o futuro, cara este tipo de agricultura. A agricultura e a gandería familiar están especialmente desenvolvidas en moitos dos territorios, especialmente en Galicia, e a nivel das produccións artesanais pensamos que xogan un papel primordial no desenvolvemento da calidade dos produtos agroalimentarios e na sostibilidade do medio ambiente.
Todos os interesados poden participar nesta consulta ata o 11 de outubro no seguinte enlace