Levámolo dicindo moito tempo

O pasado domingo 18 de decembro o xornal El País publicou un artigo que se chama

¡Al campo a trabajar!

Nel se recollen os resultados dunha analítica feita por expertos para o Ministerio que deducen que o rural ten un potencial económico enorme. Propóñense dez medidas básicas de impulso prioritarias nas que destacan, rehabilitación de vivendas, incluíndo as enerxías renovabeis, desenvolvemento social dos servizos cara as persoas, impulso á gandería extensiva e ás producións artesás e aos produtos de calidade.

Si queredes consultar o artigo http://www.elpais.com/articulo/empresas/sectores/campo/trabajar/elpepueconeg/20111218elpnegemp_7/Tes