ABANCA e BOAGA asinan un convenio que beneficiará a todos os criadores.

Todos os criadores de razas autóctonas integradas na Federación de Razas Autóctonas de Galicia - BOAGA, entre os que se atopan os criadores de Galiña de Mos, poderanse beneficiar dun acordo de colaboración asinado entre a Federación e ABANCA.
O convenio facilita que os empresarios e emprendedores asociados accedan a unha ampla oferta financeira con condicións melloradas respecto ao mercado. Así, os asociados poderán contratar produtos como pólizas de crédito, préstamos persoais e hipotecarios, leasing mobiliario, anticipos, avais ou liñas de desconto comercial. O protocolo tamén inclúe o acceso a toda a oferta para o sector agro-gandeiro. Do mesmo xeito, os asociados adheridos poderán acceder ás vantaxes que ofrece o novo Programa Cero Comisións de ABANCA, que permite deixar de pagar polo mantemento das contas e tarxetas, pero tamén polas transferencias, ingresos de cheques ou outros servizos habituais.
Calquera criador interesado deberá solicitarnos o certificado de pertenza á asociación e achegarse á súa oficina de Abanca.
No seguinte enlace pódense observar as condicións particulares do convenio. Convenio ABANCA-BOAGA.