Unha Tese doutoral sobre a raza causa un gran impacto.

O pasado venres 15 de xaneiro a Tese Doutoral titulada "Caracterización da raza Galiña de Mos", presentada por Diego Rois, veterinario e Director Técnico de Avimós, obtivo a máxima cualificación de "sobresaínte cum laude".
A tese presentada na Facultade de Veterinaria de Lugo, aborda os aspectos tanto historicos, morfolóxicos, xenéticos, de análise da poboación, de estratexias para a súa promoción e a caracterización produtiva de varios dos produtos máis importantes da raza.
O impacto dos resultados foi moi grande tanto na prensa escrita coma en radio.
Nas seguintes enlaces pódese consultar máis referencias sobre o estudo.
Campo Galego