A Galiña de Mos no famoso xogo FarmVille2.

Un dos xogos máis famosos dos existentes para teléfonos móbiles, sendo o máis xogado a través de facebook, é o chamado FarmVille2. Iste xogo permite manexar unha granxa virtual en tempo real, facendo aqueles labores que se realizan nunha granxa, como criar animais.
Nunha das actualizacións podemos xogar nunha granxa de España e cales son as galiñas que hai que criar??.... Sorpresa, xa podemos criar Galiña de Mos virtualmente.
A empresa que realiza iste videoxogo chámase Zynga, estando en California, nos Estados Unidos.
Nas imaxes vemos unha captura do xogo que nos enviou un xogador e a recreación da Galiña de Mos feita para o xogo. como se pode ver é moi realista.
Quen o diría... A nosa raza cada vez máis internacional.