Xornadas gastronómicas do Galo Mos en Castro de Riberas de Lea

Do 15 de novembro ao 8 de decembro celebraranse unhas novas xornadas do "GALO da RAZA MOS" no restaurante RIO LEA, en Castro Riberas de Lea, concello de Castro de Rei, Lugo. Os galos proceden da granxa "Chousa do Lea".
Bo proveito.