Levámolo dicindo moito tempo

O Magrama (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) ven de facer un amplo estudo sobre os circuitos curtos de comercialización dos produtos agroalimentarios. Como ben indica o estudo defínese "un concepto del canal corto de comercialización como aquel en el que el número de intermediarios es uno o una cantidad muy limitada de personas, que está asociado al desarrollo económico local  y en el que se valora la relación productor-consumidor". 
O propio estudo destaca a importancia que ten en Europa o concepto do "local" que segundo din, aínda é incipente en España (aínda que en Galicia sabemos que non é así). Parece evidente ao observar o estudo que o escaso desenvolvemento deste sistema en comparación ao resto de Europa é debido a que noutros países fanse normativas axeitadas ao desenvolvemento deste tipo de comercialización, mentras que aquí non se quere permitir.


Máis información en : MagramaO estudo pódese descargar premendo aquí.

Tamén o enxeñeiro agrónomo Felipe Medina, fai unha reflexión sobre 12 medidas para impulsar estas canles de comercialización.